Att läka sina cellminnen med cellminnesmålning är en ny typ av bildterapi

I cellminnesmålning sker hela bearbetningen och insiktsgenereringen under målarprocessen. Du behöver alltså inte förklara din bild eller berätta om dina upplevelser för någon.

All känslomässig smärta kring mer eller mindre traumatiska upplevelser elimineras permanent. Genom att omvandla cellminnen kan du i grunden förändra oönskade egenskaper och beteenden, alternativt befria dig från stress och ouppklarade känslor.

Så här fungerar den nya andliga bildterapin

Vi har fått djupa och omfattande förklaringar till hur cellminnesmålningen fungerar genom ett högre väsen som kallar sig Vittnet. Här kommer ett kort men centralt utsnitt:

"Seendet på duken överstiger allt medvetande i ditt sinne. Ditt sinne är begränsat av den manifesterade världen som förtränger den eteriska impulsen som behövs för utveckling eller omvandling.

Den eteriska impulsen är fri på duken eftersom vågfrekvensen kan förmedlas i penselns rörelse. Färgen avgör graden av energi och valet av färg avgör frekvensen på läkningen.

Läkningen sker genom att duken avspeglar rörelsen, manifesterar den i rörelsen, så att duken genomsyras av tankar och av väsendets natur. Vi kallar det cellminne och det projiceras på duken.

Frigörelsen ligger i projiceringen. Även om sinnet inte förstår så får de skapande, läkande krafterna ett uttryck att förhålla sig till.

Uttrycket är en kod. Den kan läsas som en datakod men är så avancerad att ni aldrig med ert förstånd kan förstå den. Däremot kan er ande vara med i denna process. Just att anden är med är det viktiga för den har all kunskap.

Det är rörelsen, färgen och penseln som ser till att koderna i dessa minnen kan ses och uppfattas av läkeenergier som är starkare än du någonsin kan föreställa dig."

Du startar bildterapin med en målarkurs

Du lär dig metoderna direkt på distans, eller också besöker du en av våra handledare i cellminnesmålning som lotsar dig genom processen. Då och då håller vi även kurser på Öland.

En kurs i cellminnesmålning ger dig en självterapeutisk metod för helande och utveckling


Upptill ser du ett utvecklingsstadium under transformationen och nedtill den färdiga målningen när läkningsprocessen är klar.