EQ-painting står på två starka ben.
Det ena är modern hjärnforskning och
kvantfysik. Det andra är andliga värden
och österländska livsfilosofier


En modell för förändring och effektiv stresshantering

Tycker du det här verkar komplicerat?
Lugn förklaringen kräver visserligen en massa ord,
men du lär dig metoderna snabbt och lätt.

Fysisk och psykisk spänning är en naturlig del av livet
Du behöver högt spänningstillstånd för att prestera och djup avslappning för att vila ut och hämta nya krafter. Låt oss se livet som en ständig resa fram och tillbaka längs en linje av spänningstillstånd, med ytterlägena 100 % stressad och 100 % avslappnad. Någonstans längs linjen har var och en sin normala grundspänningsnivå i kroppen. Dessutom finns det en brytpunkt. När du är på den högra sidan av den mår du bra, men när du är på den vänstra börjar du må dåligt.

Ditt spänningstillstånd, d.v.s. din position längs linjen, beror på hur bra du kan hantera de jobbiga händelser och relationer som du utsätts för under livet. Är du mycket skicklig på att hantera dem gör du bara kortare besök i högt spänningstillstånd, för att sedan återgå till ditt normala läge. Du kan på så vis upprätthålla en hälsosam nivå på grundspänningen i kroppen och ha betryggande resurser för att hantera även mycket jobbiga händelser i livet.

Höjd grundspänning i kroppen
Fler än varannan person med stressymptom har varit med om relationer och händelser som de inte kunnat bearbeta fullt ut. Vi kallar det” mental ryggsäck”. En del händelser är inte värre än du till slut glömmer orsaken, men den förhöjda grundspänningen finns fortfarande kvar. Andra kan vara allt från obehagliga till näst intill outhärdliga och plåga dig i vardagen. Ibland kan känslo-minnet vara så obehagligt att du inte orkar bära det, utan förtränger det djupt ned i ditt undermedvetna där det orsakar en mycket stor höjning av grundspänningen.

Ju fler eller tyngre obehagliga känslominnen och/eller negativa tankemönster det samlas i ryggsäcken desto mindre stresstålig blir du. Vill det sig illa höjs grund-spänningen så mycket att du passerar brytpunkten från må bra till må dåligt. Eftersom du inte vill må dåligt definierar du helt enkelt om spänningsläget för må-bra och säger ”äsch, jag mår inte så dåligt, det är okej”. Du gillar läget, helt enkelt. Fast det sker naturligtvis helt omedvetet.

På så vis fortsätter du att fylla på ryggsäcken och höja grundspänningen till så hög nivå att du ständigt är stressad och mår dåligt. Till slut säger kroppen ifrån med utbrändhet och andra typer av ohälsa.

En allmängiltig förändringsmodell
Först löser du upp spänningarna i kroppen så du kan ta dig tillbaka till må-bra-sidan och tänka klart, sedan utforskar du dig själv och dina känslor så att du får en plattform att förändra dig ifrån. Men det krävs mera för att få igång en medveten förändring. Du behöver lust & glädje som motivation och samla kraft för att orka genomföra det förändringsarbete som krävs för att nå ett nytt, bättre jag.

Så här fungerar EQ-painting

Varje gång du utsätts för händelser eller känslor så spänningen i kroppen blir obehagligt hög löser du snabbt och lätt upp dem med en meditation med linjerörelser tills du mår bra igen.

Färg är känslornas språk. Med färg lockar du lätt ut de obehagliga känslominnena på duken, och med färg transformerar du dem så att du blir fri från dem för gott. På liknande sätt använder du transformations- och affirmationsmålning för att bli kvitt negativa tanke-mönster. Det här måleriet kräver ingen konstnärlig talang, bara en önskan om att bli fri.

Automatiska förändringar
När du arbetar med metoderna i EQ-painting kommer faktiskt förändringarna att ske nästan automatiskt, på ett liknande sätt som alla andra förändringar i livet.

Alla har en omedveten intelligens som vet mer än vårt normala medvetande. Under skapandet sker en kommunikation mellan våra känslor, det som vi spontant målar fram på duken och vår omedvetna intelligens. Det är i det här triangelspelet som insikter kan uppstå och förändringar ske.     

Det gör att du kan befria dig ifrån dina obehagliga känslominnen och/eller negativa tankemönster och sänka grundspänningen i kroppen. När du gör det kan du av samma skäl inte undgå att utforska dina känslor så att du förstår dig själv lite bättre och får en plattform att utgå från i ditt automatiska förändringsarbete.

Skapandet väcker lusten och glädjen inom dig, så att du kan övervinna motståndet mot förändringar. När du glömmer tid och rum under målandet går du in i ett avslappnat medvetandetillstånd (alfavågor i hjärnan) vilket ger dig de bästa förutsättningarna att läka ut stressens skadeverkningar i nervsystemet. På så vis får du dessutom kraft att orka med förändringsarbetet.

Under den här typen av målarprocess är det vanligt att man får viktiga insikter om orsaker och lösningar, insikter som är känslomässigt förankrade, starkt motiverande och ger drivkraft till nödvändiga förändringar. Det känns helt enkelt naturligt att göra rätt saker.

Du kan använda den här processen till alla typer av förändringar i ditt liv, inte bara för att må bättre.  Den skapar bättre förutsättningar för klokare val och handlingar i ditt liv så att du ständigt utvecklas mot ett nytt bättre jag.

 

 

EQ-painting c/o Carin Hörnfeldt, Creo motivation, Sörängetvägen 8A, 891 41 Örnsköldsvik, 070-281 11 68, carin@creomotivation.se