En ny typ av bildterapi som eliminerar ouppklarade känslor på cellminnesnivå

Ibland händer det saker som gör att vi fastnar i känslor som är svåra att komma tillrätta med. Vi kallar dem ouppklarade känslor.

De har en mer eller mindre stark negativ påverkan på människors hälsa och deras personliga och andliga utveckling.

Ofta beror de ouppklarade känslorna på felaktiga föreställningar eller övertygelser och ibland även på destruktiva cellminnen. Då kan vi komma åt dem med cellminnesmålning och befria oss från dem.

En kurs i cellminnesmålning ger dig en självterapeutisk metod för helande och andlig utveckling

Cellminnesmålningen manifesterar böner in i kroppen och dess energisystem så de kan verkställas.