HUR ANITA & BENGT PERSSON SKAPADE EN ANNORLUNDA MÅLARKURS OCH ALTERNATIV BILDTERAPI

Vi som startat och driver EQ-painting heter Anita och Bengt Persson. Vi började vår konstnärliga bana relativt sent i livet. Bengt målade mycket under tonåren medan Anita knappt kunde rita en streckgubbe.

Vedic art

1989 fick vi höra om en märklig målarskola på Bosjö kloster - Vedic Art School. Där tillbringade vi två omtumlande semesterveckor som öppnade en helt ny värld för oss.

Lite förenklat kan man säga att man på traditionella målarskolor får lära sig att imitera naturens uttryck (avbilda), medan Vedic Art lärde oss att imitera naturens sätt att skapa. Det vill säga, vi fokuserade oss på skapandet snarare än målerihantverket. Under 90-talet tillbringade vi cirka 40 kursveckor inom Vedic Art (direkt för Curt Källman som vi känner stor tacksamhet inför) med att fördjupa våra kunskaper och erfarenheter i skapandeprocessen.

Vårt eget måleri

Vi har haft utställningar bland annat i Göteborg, Malmö, Stockholm och Visby. Och deltagit tio år i Konstrundan Norra Vättern. En välkänd konstkritiker berättar i skriften ”Måleri som lycka” om sin upplevelse av utställningen i Malmö. Vi har samlat tio av våra målningar i en liten broschyr ”Goda Tankar” där vi berättar om vår filosofi bakom konstnärskapet.

Ladda ner pdf-fil (272 kB)    Ladda ner pdf-fil (272 kB)

EQ-painting

Redan i början av nittiotalet sökte vi vägar att överföra det vi lärt oss in i yrkeslivet. Vi hade många idéer, men ingen som kändes helrätt, förrän sommaren -99. Då kom idén till det som så småningom blev EQ-painting.
Vi ägnade nästan hela första året åt att utveckla idén vidare, att studera hjärnforskaren Matti Bergströms modeller om hjärnans resurser och kreativitetens uppkomst, som passade som hand i handske med de vediska principerna för skapandeprocessen.

Kreativitetskurser

Vi prövade olika sätt att använda linjen (till mer än att sätta igång skapandeprocessen) och måleriet (till annat än konst). Vi inriktade oss först på att utveckla tekniker för att stimulera den kreativa processen och för personlig utveckling. Vi höll kurser för personal på t.ex. marknadsavdelningar och reklambyråer varvat med utvecklingsarbete.

Vi fick erfara hur nya idéer fullkomligt vällde fram, som väldiga vågor av ny kunskap inifrån. Från ”möjligheternas moln” i vårt undermedvetna som Matti förklarade för oss när vi diskuterade metoderna med honom. Varje ny utvecklingsnivå ledde snart till en ännu högre nivå, och till nästa och nästa.

Målarkurser för stresshantering

När stress och utbrändhet började bli en plåga i samhället hade vi redan utvecklat flera metoder som kunde göra livet lättare för de som drabbades, bland annat meditation med linjerörelser, samt transformationsmålning som löser upp spänningar och känslomässiga blockeringar. Då började vi inrikta våra kurser till privatpersoner på temat ”Hjärnvägen till kreativitet, harmoni och klokskap” som innehöll kurser för stresshantering men också för personlig utveckling. Under en tvåårsperiod besökte cirka 900 personer våra föreläsningar i Stockholm och nära 200 av dem kom sedan på kurs.

Målarkurser som alternativ bildterapi

VI anlitades som underleverantörer till rehabprogram för utbrända. Så småningom utvecklade vi ett eget rehabprogram i stresshantering, en alternativ form av bildterapi, på 14 heldagar fördelade över en tremånadersperod. Vi har genomfört programmet med mycket goda resultat för drygt trettio anställda i Kumla respektive Karlskoga kommun.

Målarkurser för personlig utveckling

Boken Själens Intelligens av tvärvetenskapliga Dana Zohar och psykologen Ian Marshall gjorde ett djupt intryck på oss, eftersom deras tankar stämde överens med och utvecklade det vi förmedlade i våra kurser. Vi vässade våra verktyg i personlig utveckling med övningar för själens intelligens.

För att göra metoderna lätt tillgängliga mer lokalt i landet började vi utbilda EQ-painting Lärare.

 

Före EQ-painting jobbade Anita med barn och Bengt med marknadsföringt och reklam.

Andlig utveckling

VI träffade Lars Rydström, ett välrenomerat andligt medium, som ledde en kurs i intuition. Den förlöste
Anitas slumrade mediala resurser, som blivit till stor hjälp såväl i utvecklingsarbetet som under våra kurser. Bland annat har kursdeltagare med hjälp av Anitas guidning kunnat identifiera förträngda, traumatiska händelser så att de sedan kunnat transformerat bort de känslomässiga laddningarna.

Målarkurser för emotionell friskvård

Vi utbildade oss till Chi-terapeuter, vilket var ett
naturligt steg att fördjupa oss inom hälsoområdet. Då fick vi insyn i den kinesiska traditionella medicinen, som på ett tydligt sätt förklarade hur långvariga negativa känslor ofta är huvudorsaken till många av de krämpor vi drabbas av.

Vår bästa metod transformationsmålning blev i
och med det ett effektivt verktyg även ur ett bredare hälsoperspektiv än stresshanteringen. Vi börjar
utbilda EQ-painting Coacher och lanserade
begreppet ”emotionell friskvård”.

Mindfulness

Ett modeord på mångas läppar. Vi upptäckte att
EQ-painting innehåller många övningar och metoder som leder till mindfulness, d.v.s. till att du blir medvetet närvarande i dina tankar och känslor här och nu. Det blir fler och djupare metoder som präglas av mindfulness när du går vidare i våra annorlunda målarkurser i EQ-painting.

Målarkurser som distansundervisning

Anita blev så invalidiserad av artros att vi inte längre kunde hålla kurser på kursgård. Vi börja hålla kuurser hemma i vår ateljé men blev begränsade eftersom vi inte kunde ta emot mer än fyra personer i taget.

Tanken på att lära ut metoderna på distans började ta form. Först var vi oroliga att det inte skulle fungera så bra. Tack och lov visade det sig vara tvärt om, undervisningen blev både djupare och mer individuell.

Bengts inre resa

I början av 2013 fick jag (Bengt) diagnosen lymfom d.v.s cancer i lymfsystemet. I ren ilska och skräck målade jag transformationsmålningar på löpande band.

Ur detta uppstod en intensiv utveckling av nya metoder som blev till stor hjälp för mig under behandlingen med cellgifter. Jag är helt övertygad om att jag fick hjälp från högre världar att åstadkomma detta som efterhand formades till Cell Memory Painting. Du kan läsa allt om detta och se alla mina cellminnesmålningar i pdf-filen Min resa.

Ny målarkurs: Cell Memory Painting

Kombinationen av transformationsmålning med böner visade sig bli en mycket effektiv terapeutisk metod. Flera av våra lärare och cocher i EQ-painting har utbildat sig till handledare i cellminnesmålning.

Metoden har vidareutvecklats med kunskap och guidning från upplysta väsen från högre världar. Både genom Anita och vår dotter Sara.

Öland är vår nya bas

Vi har nu flyttat från Åmmeberg till Öland, där vår dotter Sara och hennes barn bott sedan mitten av nittiotalet.

Bengt fortsätter utbilda människor i cellminnesmålning, för eget bruk eller för att bli handledare, på distans. Samtidigt planerar vi att tillsammans med Sara hålla kurser på Öland, där måleriet kombineras med att "vittnet" genom Sara förklarar hur cellminnesmålning verkar i kroppen och själen på en djup andlig och kvantfysisk nivå.

 

EQ-painting c/o Carin Hörnfeldt, Creo motivation, Sörängetvägen 8A, 891 41 Örnsköldsvik, 070-281 11 68, carin@creomotivation.se