Tidigare arbetade jag som sjuksköterska inom intensivvården. Efter vidareutbildningar har jag arbetat som vård- och psykologilärare främst inom gymnasieskolan i ca 30 år.

Lisbeth Magnusson

Jag är lugnare, gladare och
mer fokuserad i nuet

Jag tyckte mycket om att göra kurserna i EQ-painting och trodde att jag var relativt ”klar” när jag hade genomfört dem. När jag sen började med cellminnesmålning visade det sig att jag hade mycket mer kvar att arbeta med.

Den här nya typen av bildterapi har gjort att jag känner mer tillit till mig själv

Bönerna har gjort att jag känner mig tryggare, vet att jag får hjälp, vägledning och ”peppning” att lyssna och följa min intution. Litar på att det alltid blir bra i slutändan.

Det är ett andligt måleri men också ett effektivt sätt att hantera stress

Jag är ännu mer övertygad nu än förr att det är det här jag skall syssla med i framtiden. Det vill säga hjälpa andra att må bra, så att de också kan sprida ljus och kärlek.

Jag har fått en metod att ta till när helst jag vill. Att måla så här är som meditation för mig. Det gör mig glad och ger till och med lyckokänsla ibland.

Det känns som om cellminnesmåleriet tar med sig mycket mer, t.ex. tillstånd, föreställningar och övertygelser. Hitintills har cellminnesmåleriet gått mycket snabbare än EQ-painting.

Om du är intresserad tycker jag du ska känna efter, fråga dig själv om det är rätt för dig. Om ja, kör på! Du har allt att vinna!
Lycka till!