Personlig utveckling med EQ-painting målarkurser

Med EQ-painting, utvecklar du känslans intelligens i en form av frigörande måleri där du är medvetet närvarande i dina känslor, samtidigt som du ökar din förståelse för hur du styr skapandet av det stora konstverket – ditt liv.

Du använder meditation för att utveckla målarprocessen och målarprocessen för att berika meditationen och öka flödet av insikter som utvecklar dig som människa.

Tömd "Ryggsäck" en förutsättning

Men innan du kommer så långt måste du tömma din mentala ryggsäck, om du inte tillhör den lyckliga skara som inte har något i "ryggsäcken".

"Ryggsäcken" blir annars ett allvarligt hinder på vägen till högre medvetande, personlig och/eller andlig utveckling eftersom den försvårar dina möjligheter att öppna upp vägarna innåt till ditt undermedvetna, din inre guide eller det kollektiva medvetandet. Många begrepp men samma sak. Många forskare inom kvantfysiken kallar det The zero point field.

IQ, EQ, SQ och personlig utveckling

Begreppet emotionell alternativt känslans intelligens (EQ) myntades i början av nittiotalet. Idag är det allmänt vedertaget att känslans intelligens är mycket viktigare för att lyckas i livet än IQ, den intellektuella, logiska intelligensen. En del kallar det för social kompetens eftersom det handlar mycket om empati, d.v.s. förmågan att leva sig in i andras känslor och kunna bygga och bevara relationer. En viktig del av personlig utveckling.

Ännu viktigare är SQ - själens intelligens. Ett begrepp som lanserades av Dana Zohar i slutet av 90-talet och vars inriktning är central i våra metoder för personlig och andlig utveckling.

Båda dessa typer av intelligenser utvecklar du bäst via höger hjärnhalva, främst med skapande aktiviter där metoderna i EQ-painting är utvecklade för detta.


Röster från några deltagare

- Det här öppnade helt nya tankebanor och gav en ny dimension till mitt liv

- Det har gett mig ytterligare några nyanser i mitt konstnärskap och dess innersta mening

- Jag mår väldigt bra, både i huvudet och hjärtat

- Jag har fått nya insikter om mig själv, att det man tidigare trodde var omöjligt faktiskt är möjligt

-- Jag kände riktigt hur de begränsande banden löstes upp i hjärnan


Frigörande målning för personlig utveckling
Vår förmåga att fantisera ger oss obegränsade

Personlig utveckling med kreativt måleri
möjligheter att på målarduken skapa vem vi vill vara

Målarkurs som leder till personlig utveckling
och vad vi vill göra på så sätt att det också förändrar den

Personlig utveckling och konstnärskap går hand i hand
vi är. Ett lustfyllt måleri som skapar djup och mening. 


EQ-painting c/o Carin Hörnfeldt, Creo motivation, Sörängetvägen 8A, 891 41 Örnsköldsvik, 070-281 11 68, carin@creomotivation.se