Med Vedic Art som grund har vi utvecklat annorlunda målarkurser med kraftfulla verktyg för emotionell friskvård, stresshantering och personlig utveckling

EQ-painting är verksamma metoder som vi utvecklat baserat på kunskapen från cirka 40 kursveckor inom Vedic Art, men framför allt på våra egna insikter och erfarenheter under drygt 20 års intensivt fritidsmålande.

Dessutom ägnade vi ett år på heltid åt utvecklingsarbete runt sekelskiftet som mynnade i de grundläggande metoderna i EQ-painting. Sedan dess bedriver vi ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom områdena emotionell friskvård, stresshantering, personlig och andlig utveckling.

Du kan läsa mer om utvecklingen från Vedic Art till EQ-painting och vidare till Cell Memory Painting under länken ”tillkomsten.

 

Bilden överst är ett bra
exempel på
Anitas konstnärliga
språk som förlöstes redan under
den andra kursen i Vedic Art.

Den nedre bilden som Bengt
målat i Vedic Art visar resultatet
av en lekfull målarprocess utifrån
en blomma spontant formad
av en slät strukturmassa.


Anitas bildspråk har uppstått ur en kravlös målarprocess enligt Vedic Art

Kravlöst målande enligt Vedic Art mynnar i ett individuellt konstlärligt språk

EQ-painting c/o Carin Hörnfeldt, Creo motivation, Sörängetvägen 8A, 891 41 Örnsköldsvik, 070-281 11 68, carin@creomotivation.se